I am a PhD candidate in early modern Dutch literature and digital humanities at the University of Amsterdam. My research aims to reconstruct the Dutch translation and adaptation of Descartes and Spinoza (1640-1720) by combining methods from cultural history, literary studies and digital text analysis. Besides my work as a researcher I am an editor/ developer for LitLab at Utrecht University, a digital lab for research education on Dutch literature in secondary schools. I have a general interest in early modern philosophy, Dutch literature and computer code - and a weakness for contemporary jazz.Foto: Inge Hoogland voor Faces of Science/NEMO Kennislink

PhD project

Radical Rumours. The translation and adaptation of Descartes and Spinoza in Dutch (1640-1720)

University of Amsterdam

The Dutch Republic was home to various philosophers who broke with traditional worldviews and accepted beliefs. The ideas of Rene Descartes (1596-1650) and Benedictus de Spinoza (1632-1677) left a profound mark on the intellectual climate of the Netherlands. Spinoza transformed Cartesianism into a disruptive discourse that became part of the so-called ‘Radical Enlightenment’. According to Jonathan Israel's famous thesis, this discourse paved the way for the ‘mainstream’ Enlightenment decades later through discussions in both academic and popular (Dutch) domains. Cultural historians and philosophers have therefore studied the reception of Descartes and Spinoza extensively. They continue to debate the nature and influence of Cartesianism, Spinozism and related discourses in both the Latin and vernacular sphere.

However, qualitative research allows only a limited corpus, leaving the scale of the dissemination of these ‘radical rumours’ – disruptive and clandestine proto-Enlightenment beliefs – subject to speculation. Moreover, close reading is not sufficient to systematically describe the actual language - often informed by rationalist epistemology and purist language philosophy - of many Cartesio-Spinozists involved in translating Descartes and Spinoza into Dutch. In response to these methodological challenges, this project aims to analyse the dissemination of Cartesian and Spinozist discourses in Dutch texts using both qualitative and quantitative methods. It uses the growing body of digitised material and applies text mining to access a philosophical, clandestine discourse through the surface of textual features from a large and diverse corpus (printed between 1640-1720). Characteristic Cartesian and Spinozist idioms will be formalised through an analysis of the earliest Dutch translators of Descartes and Spinoza: Jan Henderiksz. Glazemaker (1620-1682), Pieter Balling (? - 1664), Jacob Copper and Steven Blankaart (1650 - 1704). By combining computer-assisted discourse analysis with close reading, this study provides a challenging new perspective to the vernacular dissemination of Cartesianism and Spinozism during the Early Enlightenment.

Supervisors:


This research is funded by a grant from the 'PhD's in the Humanities'-programme of NWO

profile

Publications


Peer reviewed

Tussen close en distant. Personage-hiërarchieën in Peter Buwalda's Bonita Avenue

TNTL 134 (2018) 2: 123-145
Lucas van der Deijl & Roel Smeets

The analysis of representations in literature is not only concerned with characters but also with relations and hierarchies between characters. In literary narratives, such relations are inherently ambiguous: they activate different readings and different views on the power dynamics between characters. There have been various attempts to formalise and quantify the analysis of character relations, for instance through social network analysis. However, because of this ambiguity, the meaning of a computational approximation of characters, relations and the strength of such relations is far from evident. Inspired by Stephen Ramsay’s notion of ‘algorithmic criticism’, this article demonstrates how both close and distant reading approaches of character hierarchies rely on an arrangement of text-internal or text-external evidence rather than the text itself. It thus responds to the issue of character hierarchy raised by a specific case, Peter Buwalda’s bestselling novel Bonita Avenue (2010). As a narrative composed of three apparently equal main characters, the novel illustrates the complexity of the interpretation of character relations when analysed either qualitatively or quantitatively. This analysis thus also demonstrates how close and distant reading strategies could go hand in hand in order to approach character representation from different angles.

Full text

Literatuur leren onderzoeken in de klas

Nederlandse letterkunde 23 (2018) 3: 235-255
Lucas van der Deijl, Feike Dietz & Els Stronks

In Dutch secondary schools, pupils rarely learn how to research Dutch language and literature. While other school subjects promote the development of disciplinary research skills, the curriculum of Dutch lacks a similar focus. As a result, secondary school pupils are taught to treat the Dutch literary history as a collection of literary and historical facts rather than a status questionis of the current field of literary scholarship. In this article we argue that the connection between the Geschiedenis van de Nederlandse literatuur (GNL) and LitLab.nl - a digital laboratory for literary research in secondary schools - could support the development of a scientific research disposition and facilitate the shaping of pupils as literary researchers. We discuss the theoretical and didactic background of LitLab in order to demonstrate how an adjusted and more accessible version of the new GNL could be integrated in the curriculum by using LitLab as a medium.

Full text

Mapping the Demographic Landscape of Characters in Recent Dutch Prose. A Quantitative Approach to Literary Representation

Journal of Dutch Literature 7 (2016) 1: 20-42
Lucas van der Deijl, Saskia Pieterse, Marion Prinse & Roel Smeets

The lack of ethnic and gender diversity in the Dutch literary domain has recently been subject to discussions in the public debate. In the academic context, questions regarding diversity are studied either on a literary-sociological level (institutional approaches) or on the level of the individual text (close readings). In this article we question the representation of gender, ethnic and class diversity on a larger scale than most qualitative studies address. This type of quantitative analysis of representation is commonly applied in media studies, but has not yet been utilised in literary studies. We provide an exploration of a quantitative approach to the representation of characters within the Dutch novel. Through ‘distant reading’ we collected identifying marks of 1,176 characters (gender, descent, education, profession, age) in 170 novels from the bulk list of the Libris Literatuurprijs 2013, a prestigious award for Dutch literature. Thus, we intended to map a ‘demographic landscape’ of characters in recent Dutch literature.

On the basis of our results, we argue (1) that a hierarchy of identities can be discerned in which certain categories dominate others; (2) that the emergence of literary norms becomes most visible through the intersections of different categories; and (3) that within matters of diversity in literature a quantitative approach can complement and enhance qualitative literary analyses.

Full text

Professional

Als het boek maar mooi is? In reactie op Kees ’t Hart

De Gids 11 april 2019
Lucas van der Deijl & Roel Smeets

Het botert niet zo tussen de academische letterkunde en de professionele literatuurkritiek in Nederland. Wanneer Nederlandse literatuurwetenschappers zich mengen in het literaire debat ontstaat er een Babylonische spraakverwarring die vaak ontspoort in polemiek. Het overkwam Mieke Bal na de publicatie van haar artikel in De canon onder vuur (1991), Thomas Vaessens kreeg zijn deel in de controverse rond De revanche van de roman (2009) en Saskia Pieterse had het aan de stok met Carel Peeters over haar stuk ‘De emancipatie van de lezer’ (2014). Het vuur waarmee verschillende critici het academische lezen telkens weer bestrijden suggereert een zekere urgentie, een vernieuwende kritiek, maar wie de reacties terugleest ziet een herhaling van argumenten en metaforen. Literatuurwetenschappers zouden selectief zijn, vooringenomen, en bovenal normatief. Menno ter Braak beschreef hen al in 1938 als ‘rubriekhouders met dwangbuizen’ en Karel van het Reve zag in 1978 voorlopig geen einde komen aan wat hij ‘het raadsel der onleesbaarheid’ noemde. Tegenwoordig is de toon feller: literatuurwetenschappers zijn rijp voor het ‘Politbureau’ (Carel Peeters), ze klinken als een ‘Poolse functionaris uit 1956’ (Arnon Grunberg) en schrijven in de geest van ‘Stalin en het sociaal realisme’ (Kees ’t Hart). Het proefschrift van Marieke Winkler Geleerd of niet. Literatuurkritiek en literatuurwetenschap in Nederland, sinds 1876 (2017) biedt overigens een mooie voorgeschiedenis van deze moeizame relatie tussen academie en literatuurkritiek.

En nu zijn wij dus de kop van jut...

Lees het volledige essay op de site van De Gids

Full text

Het mannelijke onbehagen. Vader-dochterrelaties in drie Nederlandse romans

Vooys 34 (2016) 3:31-39
Lucas van der Deijl

Het einde van het patriarchaat staat ter discussie in de media. De man wordt van zijn troon gestoten, zo is de angst. Als gevolg zou hij lijden aan een ‘mannelijk onbehagen’ over de veronderstelde opmars van vrouwen in de samenleving. Hoe komt dit sentiment tot uiting in de literatuur? Neerlandicus Lucas van der Deijl toetst in dit essay de ‘feminisering van de samenleving’ aan de vader-dochterrelaties in drie Nederlandse romans. Hij gebruikt daarbij Maaike Meijers notie van ‘cultuurtekst’. Welke rol spelen literaire begrippen als plaats, focalisatie en motiefkeuze voor de representatie van de verhouding tussen vader en dochter?

Full text

De semiotiek van het algoritme. Het structuralistische denken in de eenentwintigste eeuw

Vooys 33 (2015) 2:40-51
Lucas van der Deijl

Geïnspireerd door taalwetenschapper Ferdinand de Saussure is het structuralisme aan het begin van de twintigste eeuw tot een van de belangrijkste filosofische theorieën uitgegroeid. In het eerste deel van dit artikel behandelt student Lucas van der Deijl de grondbeginselen van het structuralisme en bespreekt hij de manieren waarop deze zijn toegepast door onder anderen Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes en Gérard Genette. Wat kan het structuralisme betekenen voor de huidige manier van denken over nieuwe taal, zoals code? Hoe verhoudt het structuralisme zich tot de Digital Humanities? In het tweede deel van zijn artikel laat Van der Deijl aan de hand van de digitalisering van de huidige maatschappij zien hoe het structuralisme nu nog van belang kan zijn.

Full text

Literary criticism

Signalement: Hoe ik talent voor het leven kreeg - Rodaan al Galidi

De Reactor (2016)
Lucas van der Deijl

Full text

Dromen en wegkijken. Tussen de wereld en mij, Ta-Nehisi Coates

De Reactor (2016)
Lucas van der Deijl

Full text

Signalement: Het verdriet van anderen - Philip Huff

De Reactor (2016)
Lucas van der Deijl

Full text

Projects

LitLab

LitLab is a digital lab for research education on Dutch literature in secondary schools

LitLab is een digitaal laboratorium voor literatuuronderzoek op de middelbare school. Door middel van digitale experimenten kunnen bovenbouwleerlingen proeven van academisch onderzoek naar de Nederlandse literatuur in brede zin: van Middelnederlandse verhalen tot hedendaagse popmuziek. Daarnaast zijn er leesclubs waarin leerlingen leren de boeken die ze lezen vanuit onderzoeksvragen te bespreken. De lessen sluiten aan bij recent academisch onderzoek en richten zich voor nu op het gebruik van digitale methoden en collecties die voor iedereen toegankelijk zijn. Voor leerlingen die verder willen werken in die lijn, is er hulp bij het schrijven van een profielwerkstuk. Zo vormt LitLab een schakel tussen leerlingen, docenten en onderzoekers. LitLab werd ontwikkeld aan de Universiteit Utrecht maar is het resultaat van samenwerkende onderzoekers van verschillende universiteiten.

De redactie van LitLab bestaat uit: Els Stronks, Feike Dietz, Lucas van der Deijl en Anneroos Schoeman

Contact: info[at]litlab.nl

LitLab in de media

 • Daphne van Paasen, 'De Hollandsche Welsprekendheid. Neerlandistiek onder druk', De Groene Amsterdammer, 23-01-2019.

website

Faces of Science

The Faces of Science are a group of young researchers who share their experiences in academia through video's, blogs and articles.

Faces of Science is een initiatief van Nemo Kennislink en de KNAW. Het idee: jonge wetenschappers vertellen over hun leven en onderzoek aan de hand van filmpjes, blogs, artikelen en meer. Vanuit verschillende achtergronden nemen zij je mee in de wereld van de wetenschap.Blogs

 • De taal van de Verlichting, 16 april 2019
 • De idiote toevalligheid van het leven, 16 april 2019
website

Personagebank

Personagebank is a crowd-sourced database of characters from contemporary Dutch novels (post-1945)

De Personagebank is een crowdsourced, open database van personages uit Nederlandstalige romans. Het platform is ontwikkeld door studenten Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Onder leiding en op initiatief van dr. Saskia Pieterse deden zij onderzoek naar de diversiteit onder bijna 1200 personages in 170 Nederlandstalige romans. De resultaten verschenen in het Journal of Dutch Literature en vormen de basis voor de Personagebank. Doel van het project is om de diversiteit van de Nederlandse literatuur te tonen en veranderingen van literaire representaties door de jaren heen te begrijpen.

Personagebank in de media

website

Talks & workshops

 • Deijl, L.A. van der, 'De LitLab Leesclub: herkennend en onderzoekend lezen in een interactieve gespreksvorm', Lezen Centraal 2019, Utrecht 10 April 2019.
 • Deijl, L.A. van der, Workshop Literatuuronderzoek met LitLab, Uitreiking De Inktaap 2019, Rotterdam 12 March 2019.
 • Deijl, L.A. & F.M. Dietz, Workshop De LitLab Leesclub, Dag van het literatuuronderwijs. Rotterdam 20 November 2018.
 • Deijl, L.A., F.M. Dietz & E. Stronks, 'De LitLab Leesclub: herkennend en onderzoekend lezen in een interactieve gespreksvorm'. HSN 2018. Brussels 17 November 2018.
 • Deijl, L.A., F.M. Dietz & E. Stronks, 'LitLab: een digitaal laboratorium voor literatuuronderzoek. Mogelijkheden voor de internationale neerlandistiek'. IVN Colloquium. Leuven 24 August 2018.
 • Deijl, L.A. van der, ‘The collaborative Dutch translations of Descartes by Jan Hendrik Glazemaker (1620–1682)’. Society for Renaissance Studies, Sheffield 3-5 July 2018.
 • Deijl, L.A. van der & R.J.H. Smeets, ‘De Nederlandse Canon volgens Google en Wikipedia. Literatuurgeschiedenis in het internettijdperk’. Achter de Verhalen, Antwerp 18-20 April 2018.
 • Deijl, L.A. van der, ‘Jan Hendrik Glazemaker. The Dutch translator of Descartes and Spinoza’. Renaissance Society of America, New Orleans 22-24 March 2018.
 • Deijl, L.A. van der, ‘Jan Hendrik Glazemaker. Translating poetics and the Latin language’. Literatures without Frontiers, Ghent 9-10 February 2018.
 • Deijl, L.A. van der & R.J.H. Smeets, ‘Character Centrality in Bonita Avenue (2010)’. Plotting Poetry, Basel 6 October 2017.
 • Deijl, L.A. van der, E.M.P. van Gemert, E. van Zummeren, ‘Spinozist discourse in Dutch textual culture’ (1660-1720). DH Benelux, Utrecht 4 July 2017.
 • Deijl, L.A. van der & E.M.P. van Gemert ‘Limits and opportunities of digital text analysis for Enlightenment history’. Digitizing Enlightenment II, Nijmegen 16-06-2017.

Contact

PC Hoofthuis, room 4.52
Spuistraat 134, 1012VB Amsterdam
l.a.vanderdeijl [at] uva.nl